• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

असाहाय बेसहारा भनेर कसैले कसैलाई हेला नगरौ

यी सबै बाबा आमाहरुको सन्तान भनेकै हजुर हामी हौं 🙏🙏 नहुनेलाई हुनेले सहयोग गरौं माया गरौं 🙏🙏🙏
असाहाय बेसहारा भनेर कसैले कसैलाई हेला नगरौ 🙏
सेवा नै ठूलो धर्म हो 🙏❤️ रिमा सेवा समाज परिवार 9823037397