• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

आफ्ना बाबा आमा रुवाएर क्षणीक खुशी मा रमाउन नखोजौ

बाबा आमाको आशीर्वाद भन्दा ठूलो आशिर्बाद अरु कतै बाट पाउन सकिन्न 🙏🥰🙏 त्यसैले आफ्ना बाबा आमा रुवाएर क्षणीक खुशी मा रमाउन नखोजौ 🙏🙏❤️🙏
जय रिमा सेवा समाज 🙏🙏🙏❤️