• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

आमा बाबाको आशिर्बाद ले यो छोरी सधैं यसरी नै सेवा मै समर्पित भएर जिन्दगी लाई सुगन्धित पार्न सकौ

आमा बाबाको आशिर्बाद ले यो छोरी सधैं यसरी नै सेवा मै समर्पित भएर जिन्दगी लाई सुगन्धित पार्न सकौ