• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

उद्दार गरेर ल्याउदाको तस्बिर र आज को तस्बिर हेर्नुहोस आमामा आएको परिबर्तन

उद्दार गरेर ल्याउदाको तस्बि🙏र र आज को तस्बिर हेर्नुहोस आमामा आएको परिबर्तन 🙏🙏. तस्बिर आफै बोलिरहेको छ 🙏🙏🙏❤️. जय आमा ❤️🙏