• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

उद्दार गरेर ल्याएको सात दिनमा यी बुबामा कति परिबर्तन आईसकेको छ

उद्दार गरेर ल्याएको सात दिनमा हेर्नुहोस यी बुबामा कति परिबर्तन आईसकेको छ 🙏❤️🙏बुबाको घाउ हरु पनि ठीक भइसकेको छ 🙏🙏🙏 आउँदा को दिनमा र आज 7 दिन पछी को दिन आज को तस्बिर आफै बोलिरहेको छ
🙏🙏 रिमा सेवा समाज परिवार 9823037397