• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

जेष्ठनागरिकहरुलाई सम्मान गरौं

म को हुँ ? र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेर गरिने कार्य नै मानवीय कार्य हो ।🥰🥰🥰।। जेष्ठनागरिकहरुलाई सम्मान गरौं,‌🙏🙏🙏🙏