• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

ठाउँ सानो भएनी मन ठूलो पारेर सेवा गर्दै गर्दा हेर्नुहोस तँ रिमा सेवा समाजमा 65 जना बाबा आमा नानी बाबुहरुको साथमा 15 वटा कुखुरा पनि यसरी हुर्कदैछन

ठाउँ सानो भएनी मन ठूलो पारेर सेवा गर्दै गर्दा हेर्नुहोस तँ रिमा सेवा समाजमा 65 जना बाबा आमा नानी बाबुहरुको साथमा 15 वटा कुखुरा पनि यसरी हुर्कदैछन ❤️🙏
रिमा सेवा समाज परिवार 9845505898