• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

दुबै आँखा नदेख्ने 28 बर्ष सम्म मकैको काँचो पिठो खाएर बस्नु भएँको काले बा को जिबनमा हेर्नुहोस चार बर्श पछी कति परिबर्तन आएको छ

दुबै आँखा नदेख्ने 28 बर्ष सम्म मकैको काँचो पिठो खाएर बस्नु भएँको काले बा को जिबनमा हेर्नुहोस चार बर्श पछी कति परिबर्तन आएको छ 🙏❤️ तस्बिर आफै बोलिरहेको छ 🙏❤️🙏 रिमा सेवा समाज 9823037397