• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

पुजा दिज्युको श्रीमान सम्पर्क मा आउनु भएको छ हामिलाई बिश्वास छ छिटै उहाँहरूको मिलन हुनेछ

पुजा दिज्युको श्रीमान सम्पर्क मा आउनु भएको छ 🙏🙏
हामिलाई बिश्वास छ छिटै उहाँहरूको मिलन हुनेछ 🙏
रिमा सेवा समाज परिवार