• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

बाबा आमाहरुको इच्छा अनुसारको खाना खुवाएर उहाहरुको खुसी देख्न पाउदा मलाई सबै भन्दा आनन्द मिल्नेछ

सबै भन्दा आनन्द के मा मिल्छ भनेर मलाई धेरै ले सोध्नु हुन्छ ❤️🙏💪 म भन्छु यसरी मेरा बाबा आमाहरुको इच्छा अनुसारको खाना खुवाएर उहाहरुको खुसी देख्न
पाउदा मलाई सबै भन्दा आनन्द मिल्नेछ 🙏🙏❤️
जय रिमा सेवा समाज परिवार 9823037397