• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

बुबाको परिवार खोजी गर्न सबैले मद्दत गरौं

बुबाको परिवार खोजी गर्न सबैले मद्दत गरौं रिमा सेवा समाज 9845505898
अहिले भर्खर उद्दार गरी ल्याईएको तामाङ नाम बताउने हाम्रा बुबा 🙏🙏