• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

बुबाहरु सँग रमाईलो ज्ञान गुण का कुरा सुनेर बस्दा धेरै आनन्द आउने मेरो मन भगवान को कृपा

बुबाहरु सँग रमाईलो ज्ञान गुण का कुरा सुनेर बस्दा धेरै आनन्द आउने मेरो मन 🙏❤️🙏 भगवान को कृपा