• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

भगवान् भरोसामा यसैगरी चल्दैछ रिमा सेवा समाज परिवार को दैनीकी सजिलो छैन नि

भगवान् भरोसामा यसैगरी चल्दैछ रिमा सेवा समाज परिवार को दैनीकी 🙏🙏🙏🙏 सजिलो छैन नि 🙏