• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

मानव सेवा नै माधव सेवा हो

जिन्दगीको साँचो परिभाषा खोज्नु छ भने सेवाको भाव फैलाएर दिन दुखीको चराईरहेको घाउको सितल मलम बन्न सक्नु सक्नुपर्छ ,,,,,मानव सेवा नै माधव सेवा हो ###