• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

मानिस दुई पटक बचपनमा पुगिन्छ phd बाबालाई नुहाउन र दाह्री काट्न अनि कपडा फेर्न भनेसी सानो बच्चा लाई भन्दा गाह्रो पर्छ

मानिस दुई पटक बचपनमा पुगिन्छ 🙏🙏 phd बाबालाई नुहाउन र दाह्री काट्न अनि कपडा फेर्न भनेसी सानो बच्चा लाई भन्दा गाह्रो पर्छ 🙏🙏🙏🙏🙏