• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

यीनै आमा बाबाहरुको आशीर्वाद ले धेरै भन्दा धेरै दिन दुःखी असाहाय हरु प्रति माया बढेर अझै सेवा गरिरहन सकौ भन्ने भाब बढीरह्को छ

यीनै आमा बाबाहरुको आशीर्वाद ले धेरै भन्दा धेरै दिन दुःखी असाहाय हरु प्रति माया बढेर अझै सेवा गरिरहन सकौ भन्ने भाब बढीरह्को छ 🙏🙏❤️🙏🙏🙏
जय बाबा आमा 🙏❤️🙏