• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

यो अबस्था सबैको आउछ है ,कसैले पनि ,अशक्त अनि बृद्द बृद्दाहरुलाई हेला नगरौ सकेको सेवा गरौं

यो अबस्था सबैको आउछ है ,कसैले पनि ,अशक्त अनि बृद्द बृद्दा हरुलाई हेला नगरौ सकेको सेवा गरौं