• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

राम्रो सोच ले असल कर्म गर्दै जाउँ अहम्कार र घमण्ड मनै देखी हटाऊ रिमा सेवा समाज परिवार

राम्रो सोच ले असल कर्म गर्दै जाउँ 🙏❤️🙏 अहम्कार र घमण्ड मनै देखी हटाऊ ❤️🙏 रिमा सेवा समाज परिवार