• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

रेग्मी मुमा सु-स्वास्थ्य अनि दीर्घायूको कामना हजुरलाई, हजुरको सेवा प्रति हार्दिक आभार

जन्म दिनको लाखौ लाख शुभकामना खगिसरा रेग्मी मुमा 🎉🎉🙏🙏🎉❤️❤️🙏🙏 सु स्वास्थ्य अनि दृघायुको कामना हजुरलाई  🙏🙏🎊🎉 हजुरको सेवा प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौ  🙏🙏🎉