• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

सात तले घरधनीलाई भत्ता दिने ! : सडकका गरिबलाई बेवास्ता गर्ने सरकार ? साघु पत्रीका को news online मार्फत पनि पढ्न सक्नुहुनेछ. सबैले पढेर शियर पनि गरिदिनु होला

सात तले घरधनीलाई भत्ता दिने ! : सडकका गरिबलाई बेवास्ता गर्ने सरकार ?