• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

सेवा नै ठूलो धर्म हो सेवा गर्ने यी मेरा हातहरुलाई कहिले पनि नथकाईदिनु है भगवान

सेवा नै ठूलो धर्म हो सेवा गर्ने यी मेरा हातहरुलाई कहिले पनि नथकाईदिनु है भगवान