• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

हात खुट्टा नै कुहाएर सडक सडक मा जिबन बिताएका यी बृद्द बुबालाई धेरै सुधार हुदैछ

हात खुट्टा नै कुहाएर सडक सडक मा जिबन बिताएका यी बृद्द बुबालाई धेरै सुधार हुदैछ 🙏🙏🙏 यी हातहरु बनेका यीनै सेवाको लागी हो है भग्वान 🙏🙏