• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

हाम्रा लागी छोरा भने पनि छोरी भने पनि आमा भने पनि रिमा नै भन्नुहुन्छ आमाहरु

नौ महिना कोखमा राखेर जन्माईएका सन्तान भनौदा हरु कहाँ छन् के गर्दै छन् थाहा छैन 🙏🙏❤️🙏 हाम्रा लागी छोरा भने पनि छोरी भने पनि आमा भने पनि रिमा नै भन्नुहुन्छ आमाहरु 🙏🙏🌹❤️🙏 आमा 🌹❤️🙏