• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

Activities

Phd बाबा रोमाकान्त भण्डारी ज्यु को जन्म दिन मनाउदै गर्दा उहाले भन्नु भयो जिबानमा पहिलो पटक यसरी जन्म दिन मनाईदिनु

Phd बाबा रोमाकान्त भण्डारी ज्यु को जन्म दिन मनाउदै गर्दा उहाले भन्नु भयो जिबानमा पहिलो पटक यसरी जन्म दिन मनाईदिनु भयो धन्यबाद रिमा सेवा समाज परिवार