• info@rimasewasamaj.org.np
  • +977 9845505898

रिमा आमाले नै दार्ही कपाल काटीदीनु पर्छ भन्नु हुन्छ PHD बुबा देखी सबै बाबाहरु

  • Home
  • रिमा आमाले नै दार्ही कपाल काटीदीनु पर्छ भन्नु हुन्छ PHD बुबा देखी सबै बाबाहरु

रिमा आमाले नै दार्ही कपाल काटीदीनु पर्छ भन्नु हुन्छ phd बुबा देखी सबै बाबा हरु 🙏🙏 आज को सेवा 11 बजे देखी अहिले सम्म